Author: baohuyen

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chiến Dịch Truyền Thông

📌NO DEADLINE [English caption below] 🔥Tất cả tổ chức từ nhỏ đến lớn hiện nay đều tập trung ‘đánh’ mạnh vào mạng xã hội trong marketing, truyền thông hay chăm sóc khách hàng.  🔥Thông...

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khả Năng Lãnh Đạo

📌NO DEADLINE [English caption below] 🔥Có thể bạn chưa biết, khả năng lãnh đạo là kỹ năng có thể học được! Càng tìm hiểu, kho kỹ năng của bạn càng được ‘mở rộng’. Thông...

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chuyên Sâu Về Kinh Doanh

📌NO DEADLINE [English caption below] 🔥Điện thoại hay đồng hồ thông minh đều chứa AI (trí tuệ nhân tạo) để phục vụ bạn mỗi ngày. Trong tương lai gần, công nghệ “Học sâu” (Deep...

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Cơ Bản

📌NO DEADLINE 🔥Khóa học này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày.  🔥Đồng thời, bằng cách luyện tập qua việc nghe các cuộc đối thoại...

[Online] Khóa Học Ngữ Pháp Tiếng Trung

📌NO DEADLINE 🔥Khóa học giúp giới thiệu một cách hệ thống các điểm ngữ pháp cần lưu ý trong tiếng Trung như phần khẩu ngữ, cấu tạo câu, câu đơn, câu phức, nghị luận...