8 Bước Tạo Bản Sơ Yếu Lý Lịch Ngành Hàng Hải (Có Mẫu Và Ví Dụ Đính Kèm)

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu cung cấp cho nhà tuyển dụng thông tin về trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bạn một cách ngắn gọn và dễ dàng. Là một người lính thủy đánh bộ, bạn phải hội tụ những kỹ năng và kinh nghiệm liên quan hơn những người dân bình thường. Việc thể hiện được những năng lực này là vô cùng quan trọng nếu bạn muốn được công việc này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về thế nào là người lính thủy đánh bộ, đưa ra một số năng lực mà họ cần có, đề cập đến một số mẫu sơ yếu lý lịch cùng với đưa ra lời giải thích phù hợp.

? Người lính hải quân là ai?

Người lính thủy đánh bộ là một thành viên của Thủy quân lục chiến Hoa kỳ- USMC. Đây là một bộ phận của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, có chức năng như một lực lượng tấn công nhanh trên bộ, trên biển và trên không trung để bảo vệ lợi ích của đất nước trên toàn thế giới. Ngoài chiến đấu quân sự, nhiệm vụ của người lính thủy đánh bộ bao gồm bảo vệ các căn cứ hải quân, canh gác các trụ sở đại sứ quán Hoa Kỳ và thực hiện các hoạt động nhân đạo.

? Khi trở thành một người lính thủy đánh bộ, bạn sẽ phát triển được một số kỹ năng như sau:

 • Khả năng lãnh đạo: Các giá trị cốt lõi của USMC là danh dự, lòng dũng cảm và sự cam kết, đó là  những phẩm chất giúp tạo nên một nhà lãnh đạo hiệu quả. Ngoài ra, khi bạn có được cơ hội làm việc trong một tổ chức mà hệ thống cấp bậc rõ ràng, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ các vị lãnh đạo của mình.
 • Khả năng giải quyết vấn đề: Các hoạt động trên biển có thể liên quan đến những thách thức về hậu cần, chiến thuật và xã hội mà không phải lúc nào bạn cũng có thể biết trước. Do đó, người lính thủy đánh bộ thường phải nhanh chóng xác định giải pháp cho các vấn đề.
 • Khả năng thích ứng: Là một người lính thủy đánh bộ, bạn có thể đã quen với việc được triển khai ngay lập tức mà không cần chuẩn bị trước. Do đó, bạn có khả năng thích ứng trong nhiều môi trường khác nhau và với những cách thức khác nhau để hoàn thành công việc.
 • Kỹ năng hợp tác: Người lính thủy đánh bộ gồm những cá nhân đến từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng họ lại đều có chung mục tiêu. Họ hoạt động như một đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Họ coi trọng những đóng góp của từng thành viên và hiểu mọi người đóng vai trò quan trọng như thế nào.
 • Kỹ năng xử lý kỹ thuật: USMC bao gồm một lực lượng lớn nhân sự chuyên nghiệp (MOS) hay các công việc phục vụ tuyển quân. Họ sẽ làm việc trong các vai trò như trong nhóm kỹ thuật, bảo trì máy bay, an ninh mạng và phản gián, có thể được chuyển sang làm kỹ sư dân sự, thợ cơ khí, nhà phân tích an ninh và nhân viên tình báo, tương ứng.

? Các bản sơ yếu lý lịch hàng hải phổ biến

Định dạng đề cập đến hình thức sơ yếu lý lịch của bạn và cách bạn sắp xếp thông tin. Dưới đây là bốn định dạng phổ biến mà bạn có thể chọn cho sơ yếu lý lịch của mình:

 • Theo thời gian:

Sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn từ gần đây nhất đến xa nhất. Đối với mỗi công việc, bạn sẽ bao gồm tên của người sử dụng lao động của bạn, thời gian làm việc của bạn và các nhiệm vụ bạn đã thực hiện ở đó. Sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian nhấn mạnh quá trình làm việc sâu rộng và có thể chỉ ra sự phát triển bằng cách nêu bật các trách nhiệm chung trong các công việc khác nhau. Loại sơ yếu lý lịch này phù hợp với những người có nhiều kinh nghiệm làm việc.

 •  Theo chức năng:

Một sơ yếu lý lịch chức năng nhấn mạnh các kỹ năng của bạn hơn là kinh nghiệm làm việc của bạn. Để viết một sơ yếu lý lịch chức năng, hãy nhóm kinh nghiệm của bạn dưới các tiêu đề mô tả kỹ năng của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang ứng tuyển vào vị trí quản lý hoạt động, bạn có thể bao gồm các tiêu đề như “Ra quyết định”, “Quản lý xung đột” và “Giao tiếp” và dưới mỗi tiêu đề, bạn sẽ liệt kê các thành tích và kinh nghiệm có liên quan. Một sơ yếu lý lịch có chức năng có thể tốt cho những người có một số lỗ hổng trong quá trình làm việc của họ hoặc đang cố gắng tham gia một lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn mới.

 • Kết hợp

Một sơ yếu lý lịch kết hợp bao gồm các yếu tố của cả định dạng sơ yếu lý lịch theo trình tự thời gian và chức năng. Nó làm nổi bật các kỹ năng của bạn và kết nối chúng với kinh nghiệm làm việc của bạn. Một sơ yếu lý lịch kết hợp có thể là lý tưởng cho những người đã chỉ làm việc với một số nhà tuyển dụng nhưng có quá trình làm việc nhất quán.

 • Liên bang

Các kỹ năng độc đáo mà bạn đã phát triển với tư cách là người lính đánh bộ có thể giúp bạn có được một số công việc với Chính phủ liên bang. Trong bản sơ yếu lý lịch của mình, bạn cần cung cấp thông tin cụ thể hơn. Các thông tin phổ biến như tên, địa chỉ và quá trình làm việc của bạn cần được liệt kê. Bên cạnh đó, sơ yếu lý lịch của bạn cũng phải bao gồm các chi tiết giúp nhà tuyển dụng kiểm tra lý lịch của bạn, chẳng hạn như tình trạng công dân và thông quan an ninh. Do đó, sơ yếu lý lịch liên bang có thể dài hơn vài trang so với sơ yếu lý lịch theo trình tự thời gian, chức năng hoặc kết hợp.

? Cách viết sơ yếu lý lịch

Sử dụng các bước sau để tạo sơ yếu lý lịch dựa trên kinh nghiệm của bạn với tư cách là lính thủy đánh bộ:

1. Tên và thông tin liên hệ của bạn

Đặt tên của bạn ở đầu trang bằng phông chữ dễ phân biệt với phần còn lại của sơ yếu lý lịch. Ngay bên dưới tên của bạn, viết địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

2. Tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp hay kỹ năng chuyên môn

Trên sơ yếu lý lịch, mục tiêu của bạn là thể hiện được công việc bạn muốn, trong khi bản tóm tắt chuyên môn là mô tả lý do tại sao bạn là lựa chọn tốt nhất cho một công việc cụ thể. Một mục tiêu phù hợp nếu bạn là người mới tham gia lực lượng lao động, đang tái sử dụng lực lượng lao động hoặc đang thay đổi nghề nghiệp, vì nó giải thích sự không thể thay đổi trong kinh nghiệm làm việc của bạn. Trong mục tiêu của bạn, hãy nêu loại công việc bạn muốn và giải thích ngắn gọn cách bạn đủ điều kiện cho công việc đó.

Bản tóm tắt chuyên môn sẽ tốt hơn nếu quá trình làm việc và kỹ năng của bạn rõ ràng có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Thay vì tập trung vào công việc bạn muốn, hãy mô tả trải nghiệm bạn đã có cho đến nay và nó đã chuẩn bị cho bạn như thế nào cho công việc cụ thể được đề cập.

3. Lập danh sách các kỹ năng và trình độ của bạn

Viết một danh sách đầy đủ các kỹ năng và trình độ của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn có thể bắt đầu đánh dấu các thành phần có liên quan trực tiếp đến công việc bạn muốn. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc như một kỹ sư, việc đưa các chiến thuật phòng thủ vào các kỹ năng của bạn và tuần tra thường xuyên trong các nhiệm vụ của bạn có thể không phù hợp, vì vậy hãy tùy ý sử dụng.

4. Liệt kê quá trình làm việc của bạn

Bắt đầu với công việc gần đây nhất của bạn, hãy liệt kê kinh nghiệm chuyên môn của bạn theo định dạng sơ yếu lý lịch mà bạn đã chọn. Ngoài tên của người sử dụng lao động của bạn và thời gian làm việc của bạn, hãy bao gồm các mô tả về nhiệm vụ và thành tích của bạn trong thời gian bạn làm việc với họ. Khi ghi nhận nhiệm vụ của bạn, có thể hữu ích nếu bạn đưa vào các từ khóa từ mô tả công việc của công việc mà bạn đang ứng tuyển.

Nếu quá trình làm việc của bạn chỉ giới hạn trong kinh nghiệm Thủy quân lục chiến của bạn, bạn có thể gọi Lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ làm chủ lao động và bao gồm chức danh của chuyên ngành nghề nghiệp quân sự của bạn, hoặc MOS. Khi mô tả các nhiệm vụ của bạn, hãy cố gắng liên hệ chúng với các nhiệm vụ của công việc mà bạn muốn. Ví dụ: nếu MOS của bạn là phản gián và bạn đang tìm kiếm việc làm trong cơ quan thực thi pháp luật, bạn có thể tuyên bố rằng bạn đã thu thập và phân tích dữ liệu về các hoạt động bất hợp pháp, đó có thể là mô tả công việc của một sĩ quan cảnh sát.

5. Bao gồm các phần về giáo dục, giải thưởng và kỹ năng cá nhân

Giáo dục của bạn có thể bao gồm các trường cao đẳng và đào tạo quân sự. Các giải thưởng có thể bao gồm bất kỳ giải thưởng nào bạn kiếm được trong thời gian là lính thủy đánh bộ, chẳng hạn như khen thưởng và huy chương, cũng như bất kỳ giải thưởng nào bạn đã nhận được với tư cách là một thường dân. Kỹ năng cá nhân có thể là kỹ năng mềm như lãnh đạo và giao tiếp.

6. Dịch thuật ngữ

Là một người lính thủy đánh bộ, bạn có thể quen với những biệt ngữ mà dân thường không sử dụng. Cố gắng dịch những thuật ngữ như vậy trên sơ yếu lý lịch của bạn để giúp người quản lý tuyển dụng hiểu ý bạn. Dưới đây là một số cách dịch phổ biến từ quân sự sang dân sự:

 • MOS / MOC: Lĩnh vực nghề nghiệp
 • TDA / MTOE: Cơ cấu tổ chức
 • Senior NCO: Giám sát viên cấp 1
 • Operations NCO: Giám sát hoạt động
 • Squad leader: Đội trưởng
 • First sergeant: Giám sát nhân sự
 • Platoon sergeant:  Người giám sát / hướng dẫn / huấn luyện
 • Command: Giám sát
 • Mission: Mục tiêu / nhiệm vụ
 • Reconnaissance: Thu thập / khảo sát / phân tích dữ liệu

7. Đọc và soát lỗi

Khi bạn gửi một bản lý lịch được viết tốt và không có sai sót cho thấy bạn trân trọng cơ hội này. Hãy có thể nhờ một người bạn hoặc thành viên gia đình đọc bản  sơ yếu lý lịch của bạn, vì họ có thể cung cấp một góc nhìn mới và có thể nhận thấy những chi tiết bạn đã bỏ qua. Bạn cũng có thể thử đọc lại sơ yếu lý lịch của mình, điều này có thể giúp bạn thấy các yếu tố riêng lẻ hơn là ý nghĩa tổng thể của các từ.

Mẫu sơ yếu lý lịch hàng hải

Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng khi tạo sơ yếu lý lịch Thủy quân lục chiến của mình:

[Tên] [Địa chỉ email] [Số điện thoại]

[Địa chỉ gửi thư]

Tiểu sử chuyên môn

[Mô tả ngắn gọn về bản thân, khả năng và kinh nghiệm liên quan của bạn và cách bạn hy vọng đưa những người đó vào công việc mà bạn đang ứng tuyển.]

Kỹ năng và trình độ

[Viết điều này dưới dạng danh sách. Trình bày các kỹ năng của bạn dưới dạng gạch đầu dòng với giải thích ngắn gọn.]

Lịch sử nghề nghiệp [Chức vụ, nhà tuyển dụng] [Ngày làm việc]

[Danh sách nhiệm vụ]

Giáo dục [Tên cơ sở, địa điểm] [Ngày tham dự]

[Bằng cấp hoặc chứng chỉ đã đạt được]

Giải thưởng

[Danh sách các giải thưởng đã đạt được]

Kĩ năng cá nhân

[Danh sách các kỹ năng cá nhân]

Ví dụ sơ yếu lý lịch hàng hải

Sau đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch cơ bản tuân theo định dạng kết hợp:

Ana Diazadiaz@email.com215-761-3392

2200 Van Kirk Street, Philadelphia, PA

Tiểu sử chuyên môn

Hạ sĩ 27 tuổi của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ với bốn năm kinh nghiệm chiến đấu chuyên về trị an trong quân đội đã sẵn sàng chuyển sang vai trò nhân viên hành pháp.

Kỹ năng

 • Chiến đấu tay đôi
 • Phát hiện mối đe dọa
 • An toàn và xử lý vũ khí
 • Điều tra hình sự
 • Thẩm vấn
 • Lãnh đạo
 • Giải quyết vấn đề
 • Tiếng Tây Ban Nha (thông thạo)
 • Tiếng Ả Rập và tiếng Kurd (đàm thoại)
 • Tốc độ gõ 95 wpm

Kinh nghiệm chuyên môn 

 • Sĩ quan Cảnh sát Quân sự, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ – Lần triển khai trước đây: Iraq (Tháng 9 năm 2016 – tháng 1 năm 2021)
 • Kinh nghiệm tích lũy trong khám xét và bắt giữ và thu thập bằng chứng
 • Phục vụ chi tiết an ninh cho các quan chức cấp cao
 • Hoạt động pháp y phối hợp Điều tra giám sát CSI và thám tử
 • Thực hiện tuần tra bằng động cơ và chân

Trình độ học vấn

 •  Đại học Temple- Temple University, Philadelphia, Pennsylvania (Tháng 9 năm 2012 – tháng 5 năm 2016)
 • Cử nhân tâm lý học nghệ thuật

Giải thưởng

 • Hải quân và Thủy quân lục chiến.
 • Huy chương thành tích
 • Huy chương phục vụ xuất sắc

———————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

– Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/marine-resume

– Người dịch: Lê Thùy Dương

– Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Thùy Dương – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78701

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất